DanskEnglish
BOKA ONLINE
Ankomst:
Open the calendar popup.
Avresa:
Open the calendar popup.
Antal per rumVuxna:
Barn 0-12 år:
Barn 13-16 år:
DanskEnglish

Svenska Mötens 6 Mötesmodeller

Visste du att 25 procent av ett företags resurser går åt till möten? Ändå sker inte kontroll och uppföljning av dessa mötens kvalitet i samma utsträckning. Samma gäller engagemang och delaktighet från mötesdeltagarna. Svenska Möten är som ledande aktör i mötesbranschen mån om att dina möten är effektiva och leder fram till det resultat du söker. Nedan finns våra sex mötesmodeller. De är uppdelade i svårighetsgrad.

Mötesmodeller

 • Digital debatt

  • Lämpar sig för grupper från 15 personer och uppåt
  • Enkelt att förbereda
  • Skapar engagemang
  • Dokumentation i realtid
  • Tydligt avslut
  • Sparar tid
  • Möjlighet att delta på distans
  Svårighetsgrad 0,5 av 5 

  Ladda ner pdf om Digital Debatt

 • Walk and talk

  • Lämpar sig för upp till 30 personer
  • Promenera och tänka kreativt
  • Beslutsfattande och säkerställning av beslut
  • Arbeta parvis
  • Bestämt ämne
  • 2,5 - 3 timmars promenad
  • Rapportering
  • Sammanfatta och ta beslut
  • Delegera beslut
  • Dokumentation och uppföljning
  Svårighetsgrad: 1 av 5

  Ladda ner pdf om Walk and Talk

 • Navigator

  • Skapa närvaro hos deltagarna
  • Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
  • Skapa struktur och kvalité för mötet
  • Avsikt med mötet
  • Agenda till mötet
  • Arbetsform under mötet
  • Sammanfatta
  • Slutsats
  Svårighetsgrad 2 av 5

  Ladda ner pdf om Navigator

 • Idéverkstad

  • Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
  • Utveckla relationer och gruppdynamik
  • Skapa engagemang
  • Bolla frågor
  • Innan mötet formulera huvudfrågor max 3 frågor
  • Dela in deltagarna per huvudfråga
  • Be deltagarna skriva ner sina tankar kring respektive huvudfråga
  • Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
  • Rösta på de bästa förslagen
  • Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
  • Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats
  Svårighetsgrad 3 av 5

  Ladda ner pdf om Idéverkstad

 • Uppkopplade

  • Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
  • Ifrågasätter närvaromyten
  • Värdefullt vid både stora och små möten
  • Många möjligheter
  • Förbered infrastrukturen
  • Förbered dig på kulturellt motstånd
  • Öva upp simultanförmågan
  • Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
  • Analysera erfarenheterna före, under och efter
  Svårighetsgrad: 3 av 5

  Ladda ner pdf om Uppkopplad

 • Strategi

  • Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
  • En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
  • Nulägesbeskrivning
  • Mötesstrategi
  • Handlingsplan
  • Ekonomisk kalkyl
  • Utvärdering
  Svårighetsgrad 4 av 5

  Ladda ner pdf om Strategi