Miljövänligt hotell

Frukosten på Hestraviken är certifierad och godkänd av Krav, och hotellet uppfyller Svanens hårda miljö- och klimatkrav.

Hestaviken är miljöcertiferat av Svanen och uppfyller Svanens hårda miljö- och klimatkrav för hotell, restaurang och konferens.

Svanen ställer även krav på minskad förbrukning av vatten och kemikalier (tex vid städ och disk). Hotellets inköp ska vara miljöanpassade, (t ex miljömärkta rengöringsmedel, förbrukningsartiklar, tjänster, inredning och livsmedel) samt att man sorterar allt avfall.

Detta kräver ett stort engagemang från ledning och hela personalstyrkan.

De viktigaste punkter som vi på Hestraviken sett över är vatten- och energiförbrukning, kemikalieanvändning, källsortering, inköp av råvaror, förbrukningsartiklar och inventarier samt transporter. Några exempel på vårt miljöarbete är att vi har 100% förnybar el sk, grön el, att vi i flertalet av våra hotellrum har Svanenmärkta sängar och armaturer, att vi använder till stor del närproducerade råvaror vilket ger kortare transporter, vid städning används så lite kemikalier som möjligt med mera .

Läs mer om Svanen>>

Frukosten på Hestraviken är certifierad och godkänd av Krav

Vi arbetar i stor utsträckning med närproducerade-, ekologiska- och krav märkta livsmedel. Vår frukost är certifierad av Krav vilket innebär att vi har Kravmärkta varor i alla segment på  frukostbuffén.

KRAV-märket sitter på mat som har producerats på ett hållbart sätt. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genomodifierade organismer(GMO) får inte användas.

Det är också viktigt hur djuren har det. KRAV-godkänd djurhållning tar stor hänsyn till djurens hälsa och naturliga beteenden. Exempel på detta är att gisarna går ute hela året. På sommaren kan du därför få se grisar i KRAV-godkänd produktion som betar, bökar och tar sig ett gyttjebad.

Läs mer om Krav>>