Fiske

Nissan och de fem sjöarna norr och söder om Hestraviken N. Gussjön, Hammarsjön, Algustorpssjön och S. Gussjön erbjuder fina fiskevatten. Här förekommer bla. gädda, abborre, mört, öring, gös, sik, lake, benlöja, id, gärs, braxen, sarv, sutare, sandkrypare m. fl. Fiskekort krävs och finns att köpa i receptionen.

Hestraviken har båtar, kanoter, metspön och flytvästar

Algustorpasjön, Viksjön och Nissan

Detta är de vatten som ligger vid Hestraviken och det är Algustorpasjön du ser från Hestraviken. Viksjön är sjön som ligger söder om oss. Nissan rinner genom de båda sjöarna och förbindelsen mellan sjöarna är den del av Nissan som går igenom våran tomt. Algustorpasjön är den örikaste och biotopmässigt den mest varierade sjön av alla Nissasjöarna. Viksjön är den näst örikaste och den har också en varierad biotop

Här finns åtskilliga ställen där det går alldeles utmärkt att fiska från land. Stränderna runt Svartvik i Algustorpasjön är bra exempel på detta även om möjligheter även finns på andra håll. Här runt Svartvik finns också goda möjligheter att utöva modernt mete, mäskning m m.

De många risvasarna har varit mycket fina abborrtillhåll och är det i viss mån fortfarande trots att vasarna numera inte underhålls. Ett koppel matabborre är det ibland ingen svårighet att få  när man metar på levande betesfisk. Även jigg och småspinnare kan vara vassa abborrvapen. En färgglad fluga som upphängare framför spinnaren kan vara dödligt effektivt. Var dock beredd på att även gäddan tycker om ”smågodis”.

Största kända sportfiskegäddan vägde 12.4 kilo. Kilosabborre är ingen ovanlighet. Gösar kring trekilosstrecket är inte heller ovanliga.

Bästa fisketiden är i soluppgången och någon timme framåt samt på kvällarna.

Flugfiskesträckan vid Nissafors bruk

Strax efter lövsprickningen och en månad framöver är kanske den bästa tiden att prova öringfisket både här utmed flugfiskesträckan vid Nissafors bruk och uppe vid Alabo Stock.

Nissan vid Nissafors bruk har ett, inte alltför stort, men stabilt bestånd av öring med förhållandevis god medelvikt.

Liksom uppe vid Alabo Stock så har du som behärskar underhandskastet rejäla fördelar eftersom vegetationen är besvärande nära ån. Här är enbart fiske med flugspö tillåtet. Om du avser att vada, så bör detta ske med stor försiktighet. Ju mindre av dig som befinner sig i vattnet , ju större är chanserna till fiskkontakt. Måste du vada, så se till att du har filtsulor under dina stövlar ­–– stenarna i ån är mycket hala.

Bra flugval kan vara imitationer av gul forsslända, åsandsländan, flicksländenymfer, samt streaking caddis och harörenymfer. En imitation av ett ålyngel kan ibland ge resultat.

Den övre delen från dammen och ner till och med strömmen nedanför f d turbinutsläppet är vad vissa kallar ett fickfiske.  Det gäller verkligen att få flugan i exakt position.

Fiskeförbud gäller mellan den 16/9-31/3 på denna sträcka och även på sträckan vid Alabo Stock.

Kroksjöns fiskecamp

Vid Kroksjöns fiskecamp ca 15 km från Hestraviken finns möjlighet att fiska inplanterad regnbågslax och öring, och fiskecampen är mycket välbesökt under säsongen maj-oktober.

FLER AKTIVITETER