Kanot och båt på Nissan och Nissasjöarna

 På hotellet finns både kanoter, båtar och flytvästar

Färden startar direkt på hotellet

Nissan som rinner genom vår tomt och dess sjösystem inbjuder till kanoting och båtturer. Tänk så härligt att stilla glida fram över blanka sjöar och snälla forsar. Flera små öar med grillplatser för picknick och sandstränder för bad finns lätt tillgängliga.

Kanotled Nissan är en cirka 8 mil lång vattenväg i Gislaveds Kommun med nio rastplatser som har vindskydd, vedförråd, grillplats, soptunna samt toalett. Naturvärden finns längs ån i form av naturresarvaten Isaberg, Värö, Ettö och Villstad kyrkby.

Historisk så har Nissan varit en viktigt transportled för timmer genom flottning och på vår tomt finns en kaj för tömning av timmer i ån. Industrins framväxt i Gislaved och Gnosjö har också sitt ursprung från Nissan genom kraftutvinning, idag finns fyra stycken fördämningar kvar.

FLER AKTIVITETER